World Kidney Day
14.03
2019
World
Kidney
Day
Kidney Facts
FOOTER >> SŁOWNICZEK

SŁOWNICZEK •  Aminokwasy: Jednostki budulcowe białek.

 •  Białko: Blood vessel carrying blood from the heart to the other organs. Blood carried in the arteries is generally high in oxygen.

 •  Cewka moczowa: Organ in which urine is stored before being eliminated. It has a balloon shape with elastic walls.

 •  Dializa: Procedura stosowana w niewydolności nerek do usuwania z krwi nagromadzonych produktów przemiany materii, toksyn oraz nadmiaru płynów. 

 •  Hormon: Substancja wytwarzana przez organizm, służąca do przekazywania informacji oraz regulacji działania różnych komórek i narządów. Nerki uwalniają kilka hormonów: erytropoetynę, reninę i aktywną postać witaminy D.

 •  Kamica: Zaburzenie polegające na powstawaniu kamieni. Kiedy kamienie są zlokalizowane w drogach moczowych lub w nerkach, mówimy o kamicy układu moczowego lub kamicy nerkowej. Kamienie mogą mieć różny skład chemiczny, rozmiar i kształt.

 •  Kamienie cystynowe: Powstają u osób dotkniętych rzadką chorobą dziedziczną zwaną cystynurią. Polega ona na wydalaniu przez nerki zbyt dużej ilości jednego z aminokwasów, cystyny. Zbyt duże stężenie cystyny w moczu powoduje jej wytrącanie się w postaci kamieni.

 •  Kamienie moczanowe: Rodzaj kamieni powstałych na bazie kwasu moczowego, produktu rozkładu białek. Powstawaniu kamieni moczanowych sprzyja dieta wysokobiałkowa. Kamienie moczanowe występują częściej u mężczyzn niż u kobiet.

 •  Kamienie nerkowe: Twarde złogi powstające w wyniku krystalizacji i wytrącania się substancji w moczu. Zobacz kamica

 •  Kamienie struwitowe: zwane kamieniami infekcyjnymi, zwykle powstają w wyniku zakażenia dróg moczowych. Dlatego występują częściej u kobiet niż u mężczyzn. Kamienie struwitowe mogą być na tyle duże, aby zablokować część dróg moczowych.

 •  Kamienie wapniowe: To najczęstszy typ kamieni nerkowych. Powstają w wyniku nadmiernego stężenia wapnia w moczu. Często zawierają domieszki innych substancji występujących w moczu, takich jak szczawiany i fosforany.

 •  Kanalik: Część nefronu w kształcie długiej rurki, wytwarzająca mocz ostateczny z płynu przefiltrowanego przez ciałko nerkowe. W kanaliku dochodzi do rozdzielenia niezbędnych składników odżywczych, wchłanianych z powrotem do krwi, i produktów przemiany materii, wydalanych wraz z moczem.

 •  Kłębuszek: Struktura składająca się z drobnych naczyń krwionośnych, filtrujących krew w procesie powstawania moczu.

 •  Kreatynina: Wydalany z moczem produkt przemiany materii pochodzący z rozpadu kreatyny w mięśniach. Stężenie kreatyniny zależy głównie od masy mięśniowej i jest wartością dość stałą dla danej osoby. Zawartość kreatyniny we krwi i w moczu jest często wykorzystywana jak wskaźnik funkcjonowania nerek.

 •  Litotrypsja: Zabieg często stosowany w leczeniu kamicy nerkowej. Fale uderzeniowe powstające poza organizmem przenikają przez skórę i tkanki ciała aż trafią na kamienie, które ulegają rozbiciu na drobne fragmenty i są łatwo usuwane wraz z moczem.
 
 •  Mocz: Płyn wytwarzany przez nerki i wydalany w celu eliminacji rozpuszczalnych produktów przemiany materii i nadmiaru płynów z organizmu.
 
 •  Mocznik: Produkt przemiany białek i aminokwasów w organizmie.
 
 •  Moczowody: Przewody transportujące mocz z nerek do pęcherza moczowego.
 
 •  Nefrologia: Dziedzina medycyny zajmująca się schorzeniami nerek.
 
 •  Nefron: Jednostka funkcjonalna nerki. Każda nerka zawiera około miliona nefronów, jednocześnie oczyszczających krew z produktów przemiany materii i wydalających je z moczem. Nefron składa się z dwóch głównych elementów: ciałka nerkowego (kłębuszka) i kanalika.
 
 •  Nerka: Bardzo ważny narząd oczyszczający krew z produktów przemiany materii i usuwający je w postaci moczu. Nerki biorą również udział w regulacji ciśnienia krwi, produkcji czerwonych krwinek oraz utrzymywaniu mocnych kości. Człowiek ma dwie nerki, ale można żyć z jedną.
 
 •  Niewydolność nerek: Utrata czynności nerek.
 
 •  Pęcherz moczowy:  Narząd gromadzący mocz przed wydaleniem. Ma kształt balonika i elastyczne ścianki.
 
 •  pH: W chemii pH jest miarą kwasowości lub zasadowości wodnego roztworu.
 
 •  Składniki odżywcze: Substancje przyswajane przez organizm z pokarmu, wykorzystywane do wytwarzania energii, do wzrostu, odbudowy i utrzymania normalnej funkcji organizmu. Główne składniki odżywcze to węglowodany, tłuszcze, białka, woda, witaminy i sole mineralne.
 
 •  Tętnica: Naczynie krwionośne przenoszące krew z serca do innych narządów. Krew transportowana przez tętnice jest zazwyczaj bogata w tlen.
 
 •  Wydalanie: Eliminacja produktów przemiany materii z organizmu.
 
 •  Zakażenia układu moczowego: Zakażenie dróg moczowych, wywołane na ogół przez bakterie Escherichia coli.
 
 •  Żyła: Naczynie krwionośne transportujące krew z narządów do serca. Krew w żyłach jest na ogół uboga w tlen. Zobacz żyła nerkowa

 
World Kidney Day Danone Rsearch